Incidens nyilatkozat

Nyilatkozat
az adatvédelmi incidens bejelentéséről az az EU 2016/679 Rendelet 33. cikk alapján

Címzett:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Alulírott Adatkezelő, a következőkben meghatározott adatvédelmi incidenssel kapcsolatban, az EU 2016/679 Rendeletének 33. cikke alapján az alábbi bejelentést teszem:
Adatkezelő neve és adatai:

Adatkezelő neve: Demel Judit EV
Székhelye: 1204 Budapest, Szilágyság u. 51.
tényleges adatkezelés címe: 1204 Budapest, Szilágyság u. 51.
Képviseletre jogosult személy: Demel Judit
Egyéni vállalkozás nyilvántartási száma: 56239742
Adószám: 57596297-1-43
E-mail cím: hello@demel-judit.hu
Telefon: +36-30-224-6851

Az adatvédelmi incidens jellegének ismertetése:
Az adatvédelmi incidens időpontja:
Ha a bejelentés nem történt meg 72 órán belül, a késedelem igazolására szolgáló indokok:
Az érintettek kategóriái és hozzávetőleges száma:
Az incidenssel érintett adatok kategóriái és hozzávetőleges száma:
Az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények ismertetése:
Az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedések ismertetése:
Az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó neve és elérhetősége: