ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Általános rész
Az alábbiakban leírt Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Demel Judit Egyéni Vállalkozó ( a továbbiakban: Szolgáltató), mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó által üzemeltetett www.demel-judit.hu ;  www.demeljudit.hu internetes weboldalon történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza magyar nyelven. kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem kerül iktatásra.

Az ÁSZF kiterjed mindenkire, aki a www.demel-judit.hu ;  www.demeljudit.hu honlapot (weboldal/honlap, a továbbiakban: Honlap) használja, illetve aki a Szolgáltatótól, illetve az általa működtetett Honlapról vásárol. Jelen ÁSZF 2021.05.01-től visszavonásig hatályos. Vásárló (Megrendelő/felhasználó, a továbbiakban: Vásárló) a Honlapon történő rendeléssel és vásárlással az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja. Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelés következményeként a megrendelt szolgáltatásra adásvételi szerződés jön létre.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Demel Judit EV
A szolgáltató székhelye: 1204 Budapest, Szilágyság u. 51.
Vállalkozás nyilvántartási száma: 56239742
Adószáma: 57596297-1-43
A szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@demel-judit.hu
Telefonszáma: +36-30-224-6851

Tárhely szolgáltató neve, címe, e-mailcíme, telefonszáma:  Websupport Magyarország Kft. ; 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. ; info@mhosting.hu ;+36- 1- 700- 2323

2. A Honlap használata
A Honlapon történő megrendelés feltétele, hogy a Vásárló kitölti a jelentkezési űrlapot (a továbbiakban Űrlap). A Honlapon bemutatott szolgáltatások, azokra vonatkozó információk, képek, árak tájékoztató jellegűek, Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. Vásárló megrendeli kívánt szolgáltatást, megadja a számlázáshoz szükséges adatokat (számlázási név, számlázási cím, cég esetén adószám). Az űrlap elküldésével a Vásárló megrendelését rögzítjük, iktatjuk, illetve egy jóváhagyó e-mailt küldünk a rendelésről. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendelés teljesítésétől elálljon, ha a megrendelt szolgáltatás nem hozzáférhető, vagy egyéb körülmények miatt a teljesítést nem tudja vállalni. Ebben az esetben haladéktalanul értesíti Vásárlót, és a megrendeléssel kapcsolatban teljesített kifizetést egy munkanapion belül visszatéríti Vásárlónak.

3. Fizetés
A szolgáltatásoknál feltüntetett ár Bruttó ár és Forintban értendő. Vásárló a következő fizetési módok közül választhat tanfolyam esetén Szolgáltató bankszámlájára történő előre utalással, egyéb szolgáltatások esetében: a szolgáltatás igénybe vételekor a helyszínen készpénz fizetéssel, vagy átutalással. Tanfolyam esetén, amennyiben Vásárló a fizetési határidőig nem egyenlíti ki a vételárat, úgy Szolgáltató jogosult elállni a szerződéstől.
A megrendelő felelősségvállalása:
Hibás, vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Vásárlót/megrendelőt terheli.

4. Elállás joga
A 17/1999. Kormányrendelet szerint a Vásárlót elállási jog illeti meg. A Vásárló a szerződéstől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállás jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.

5. Személyes adatok védelme
Oldalam vásárlási feltétele megrendelési űrlap kitöltéséhez kötött. Kötelezően meg kell adnia nevét, e-mail címét és telefonszámát, a rendelése visszaigazolása érdekében.
Fontos tudnia, hogy rendszerünk nem tárolja sem az e-mail címét sem pedig telefonszámát.
Elektronikus hírlevelek: Szolgáltató az érdeklődőknek promóciós ingyenes e-maileket (Hírlevél) küld, melyben újdonságokról, akciókról, illetve más hasznos információkról értesíti Vásárlóit. Szolgáltató az egyedüli jogosult a Vásárlóra vonatkozó információknak a kezelésére. Kizárólag Szolgáltatónak áll jogában akciós anyagokat, reklámokat küldeni.
A hírlevélről a következő formában iratkozhat le: hello@demel-judit.hu e-mail  címre írja a következő szöveget: „kérem, töröljék az e-mai címem a hírlevelük levelezőlistájáról”.

Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi törvénykönyvnek megfelelően járunk el. Adatait bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át.

6. Megrendelés
Jelen ÁSZF minden olyan és szolgáltatás igénybevételre kiterjed, melyet Ön mint Vásárló a Szolgáltató Internetes oldaláról történő megrendeléssel kezdeményez.

Szolgáltató Internetes oldaláról történő vásárlás elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a kiválasztott szolgáltatáshoz kapcsolódó jelentkezési űrlap  kitöltésével. Telefonon, e-mailen, leadott rendeléseket Szolgáltató minden esetben e-mailben visszaigazolja az Ön részére.
Szolgáltató Internetes oldalán böngészni szabadon, regisztráció nélkül lehet. A vásárlás azonban az űrlap kitöltéséhez kötött. A honlapon mindenki jogosult vásárolni, aki érvényes adatokkal tölti ki az űrlapot, és elfogadja jelen ÁSZF feltételeit.

Szolgáltató honlapján található leírások, saját fotók a Szolgáltató tulajdonát képezik, ezért azok tömeges összegyűjtése, lementése, tárolása csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges
A megrendelés leadása után 2 napon belül Szolgáltató a megrendelés beérkezéséről visszaigazolást küld, a szerződés ekkor jön létre. A megrendelést Ön a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosíthatja, illetve lemondhatja, elektronikus levél formájában.

Árak: A Honlapon feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak. Visszaigazolást követően a rendelés fizetendő végösszege nem változik.

7. Az adatok védelme

Az űrlap kitöltésekor az  adatok megadását követően a rendelések feladása megtörténik. Szolgáltató  az adatokat védett, biztonságos adatbázisban tárolja, és megőrzi, azonban azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki (kivétel, a számlázási szabályoknak megfelelően a számlákat 8 évig meg kell őrizni, illetve a vállalkozás könyvelőjének át kell adni, valamint ha az adóhatóság kéri, abban az esetben az adóhatóság részére is át kell adni). Amennyiben a Vásárló részéről írásbeli kérés érkezik a Vásárlóadatok törlésére, akkor azokat az Szolgáltató az  adatbázisából törli. Az adatok felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően történik.

8. Záró rendelkezések
A jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató , és a Szolgáltató által üzemeltetett a www.demel-judit.hu ; www.demeljudit.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.demel-judit.hu ; www.demeljudit.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató, vagy közreműködője által történik.

Az Vásárló a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja.
Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más Szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen Szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt az Vásárló elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

Amennyiben az Vásárló a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Amennyiben az Vásárló a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szerzői jogok
A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

9. Jogérvényesítési lehetőségek
Vásárlói Vásárlószolgálat (Vásárlószolgálat)
Kötelező válaszadási idő e-mailen beérkezett megkeresésekre: 2 munkanap
Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és az Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Vásárló számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. A szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.